Patent Gow & Stobo Craigton

Found in the Craigton, Glasgow area.

Gow and Stobo, Craigton Brickworks, Paisley Road, Glasgow.

.

.

.

.

 

Similar articles